Fejk devojka

Kako se upisati u školu samo za devojčice ako si dečak?! Hm…

Ko pre devojci

Šta se desi kad se trojica dečaka zaljube u istu devojku? Da li se to i vama desilo?

Tatino vanbračno dete

Nije lako danas bitit tata muzičar. Imaš svoju decu, a pojavi ti se još jedno na vratima. Jel moje?