Toca Life World: Krindž deca

Strašno kakvu decu imamo: kradljivu i lažljivu. Ne smemo sa njima ni u prodavnicu da odemo. Brukaju nas gde god da odemo.
Komentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *