Emili neće da vadi zub

Emili danas treba da izvadi mlečni zub zbog proteze. Ona ne bi baš da ide kod zubara, ali ako joj Larisa drži ruku, onda može. Možete da nas ...

Moja nova, gliterasta proteza

Svi bi da nose protezu za zube sem Larise. Ona je jedina koja je zasada ima. Možete da nas pratite i na: Facebook ...