Ludilo od besnila

Strašna priča se nastavlja. I pored svih napora lekara besnilo nikako da prođe.